Šrifto dydis:
2013-06-27

Šilutės ligoninės darbuotojai pasirašė kolektyvinę sutartį


Autorius: Lsveikata.lt | Algirdas Valentas
Rubrikose: Sveikata » Teisininko skiltis  Žymos: ,

 

Šilutės ligoninė

Nuotrauka Gintaro Radzevičiaus

 

Regioninės VšĮ Šilutės ligoninės darbuotojai pasirašė kolektyvinę sutartį. Padidėjęs darbuotojų saugumo jausmas, geri administracijos ir darbuotojų santykiai – papildomas stimulas gerinti sveikatos paslaugų kokybę.

 

Socialinio dialogo skatinimo projektas

 

Turtinga istorine praeitimi ir unikaliu peizažu garsėjančio Šilutės miesto ligoninė tvirtai laikosi strategijos teikti pacientams saugias, mokslu pagrįstas, pacientų poreikius atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas. Šilutės ligoninės vadovai stengiasi, kad čia saugiai ir užtikrintai jaustųsi ne tik pacientai, bet ir gydymo įstaigos personalas.

 

Svarbus žingsnis į šią siekiamybę – kolektyvinės sutarties pasirašymas.

 

Kartu su dešimčia kitų gydymo įstaigų Šilutės ligoninė nuo pernai metų vasario mėnesio dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamame projekte „Sveikatos priežiūros įstaigų darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas“.

 

Projektą numatoma baigti iki šių metų rugsėjo mėnesio.

 

Kaip lygiaverčiai partneriai projekte dalyvauja Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga ir Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, kadangi socialinis dialogas neįmanomas tik su vienu jų.

Projekto tikslas – ugdyti sveikatos priežiūros įstaigų darbdavių ir darbuotojų socialinės partnerystės gebėjimus skatinant kolektyvinius darbo santykius.

 

Lietuva tarp Europos Sąjungos valstybių pasižymi vienu mažiausiu pasirašytų kolektyvinių sutarčių skaičiumi. Ne išimtis yra ir sveikatos priežiūros sektorius. Egzistuojančios sveikatos sistemos problemos, tokios kaip nepakankama paslaugų kokybė ir prieinamumas, neefektyvus darbo procesų organizavimas yra susijusios su sveikatos sistemos žmogiškaisiais ištekliais, jų kompetencija bei nepakankamai efektyvia sveikatos priežiūros įstaigų vadyba. Projektas būtent ir siekia pasinaudoti kolektyvinėmis sutartimis, kaip priemone gerinti įstaigų veiklą bei darbuotojų darbo sąlygas.

 

Projektas apima mokymus, kurių metu analizuojamas platus temų spektras: darbo teisė, darbo komandoje principai, kolektyvinės sutarties sveikatos priežiūros įstaigoje ypatumai, darbų sauga, interesų suvokimas ir derybos, prieštaravimų ir konfliktų valdymas, kolektyvinių sutarčių įstaigose parengimas bei pasirašymas ir kiti.

 

Kitaip tariant, projektas siekia sveikatos priežiūros įstaigose suburti vieningai veikiančią ir bendro tikslo siekiančią darbuotojų ir darbdavių komandą, skatinti kolektyvinių sutarčių įstaigose bei teritorinės kolektyvinės sutarties pasirašymą.

 

Sutarties iniciatorė – administracija

 

„Kadangi Darbo kodeksas reglamentuoja tik imperatyvias įstatymo normas darbo santykių srityje, o šakinės kolektyvinės sutarties sveikatos priežiūros sistemoje nėra, norisi užtikrinti darbuotojams palankesnes darbo sąlygas ir socialines garantijas, o tam reikalinga kolektyvinė sutartis“, – sako Šilutės ligoninės teisininkė Diana Andrijauskienė.

 

Šilutės ligoninės kolektyvinės sutarties idėja kilo ne tiek iš projekto. Sutarties iniciatorė buvo Šilutės ligoninės administracija. Šilutės ligoninės vyriausiajam gydytojui, Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos valdybos nariui, Nusipelniusiam Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojui Dariui Steponkui dar prieš keletą metų po diskusijų su profesinių sąjungų vadovybe kilo mintis inicijuoti tokį projektą. „Tarp administracijos ir gydytojų bei kitų darbuotojų visą laiką yra tam tikra įtampa ir jai sumažinti turėjo būti atlikti tam tikri veiksmai, o vienas jų – kolektyvinės sutarties pasirašymas. Ilgą laiką buvau Lietuvos gydytojų sąjungos Šilutės skyriaus valdybos nariu, todėl tokios sutarties reikalingumą stengiausi įvertinti ir gydytojų požiūriu. Mūsų kolektyvinę sutartį inicijavo pati administracija, todėl mums ją pavyko sėkmingai pasirašyti, nes kai kurių įstaigų administracijos bijo tokių sutarčių ir stengiasi, kad jų nebūtų. Paskui sulaukėme profesinių sąjungų pritarimo, nes kiekvienam įstaigos darbuotojui tai yra aktuali tema“, – sutarties atsiradimo aplinkybes prisimena D.Steponkus.

 

Pasak jo, ligoninės administracija visiškai nesibaimina, kad sutartis apribos jos veikimo laisvę. „Priešingai, dabar, kai ekonominė ir politinė situacija sveikatos sistemoje tikrai nėra gera, norisi sukurti tokią darbo aplinką, kad Šilutės ligoninė būtų tarsi Šveicarija Lietuvos sveikatos sistemoje, kur kiekvienas darbuotojus jaustųsi saugus ir užtikrintas, o tada ir jų darbo rezultatai bus geresni. Todėl kolektyvinė sutartis gimė laiku ir vietoje, siekiant apsaugoti darbuotojus“, – sako D.Steponkus. Jis įsitikinęs, kad sutartis pagerins darbuotojų ir administracijos tarpusavio santykius, o to rezultatas – gerėjanti darbo kokybė.

 

Gina darbuotojus ir skatina jų savirealizaciją

 

Kolektyvinė sutartis – tai įstaigos vidaus dokumentas, rašytinis susitarimas tarp darbdavio ir įmonės darbuotojų kolektyvo dėl darbo, darbo apmokėjimo ir kitų socialinių bei ekonominių sąlygų.

 

Sutartyje yra reglamentuotos darbo sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarka, socialinės garantijos, atostogos, komandiruotės, kvalifikacijos kėlimo klausimai, drausminė atsakomybė ir daug kitų klausimų. Sutartis įneša daugiau aiškumo, nustato aiškesnius ir skaidresnius administracijos ir darbuotojų tarpusavio santykius. Darbdaviui nebelieka erdvės interpretacijai, nes pagrindiniai santykiai reglamentuoti sutartyje.

 

Pasak D.Andrijauskienės, ligoninėje buvo sudaryta darbo grupė, į kurią įėjo profesinės sąjungos ir administracijos atstovai, kolektyvinių derybų metu aptartos sutarties nuostatos ir prieita vieningos nuomonės. Sutarties nuostatos buvo išanalizuotos visuose ligoninės skyriuose, jai pritarta visuotiniame darbuotojų susirinkime.

 

Gegužės 28 dieną trišalę sutartį pasirašė Šilutės ligoninės administracija, Lietuvos gydytojų sąjungos Šilutės filialas ir Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos Šilutės ligoninės skyrius.

 

Sutartis yra neterminuota ir nuo pasirašymo dienos galioja visiems įstaigoms darbuotojams. O jų Šilutės ligoninėje yra 406.

 

Šilutės ligoninės kolektyvinė sutartis yra netipinė ir nėra tik atitinkamų įstatymų nuostatų perkėlimas, ji remiantis tipiniu projektu, adaptuota savo įstaigai. „Į kolektyvinę sutartį perkelta ir visa ligoninės geroji praktika“, – akcentuoja D.Andrijauskienė.

 

Darbo grupė turėjo tikslą paruošti tokią kolektyvinę sutartį, kuri leistų darbuotojui atsiskleisti, skatintų jo savirealizaciją, kad pats darbuotojas ne vien tik reikalautų iš administracijos teisių, bet ir pats prisidėtų, būtų lojalus įstaigai, turėtų motyvaciją dirbti.

 

Darbuotojui bus daug lengviau apsiginti, nes darbdavys privalo vykdyti sutartį. Nevykdant iš karto būtų kreipiamasi į teismą. Profesinės sąjungos kiekvienais metais tikrins, kaip vykdoma sutartis.

 

Sutartis turi priedus, kurie gali būti keičiami atsiradus įstatymų pakeitimams.

 

Kolektyvinės sutarties rengimo darbo grupės narė, Lietuvos gydytojų sąjungos Šilutės filialo pirmininkė, ligoninės Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėja gydytoja anesteziologė reanimatologė Audronė Pikžirnienė pasakoja, kad kolektyvinė sutartis sudėjo „visus taškus ant i“, sureguliavo darbo santykius ir santykius su administracija, žymiai pagerino darbuotojų socialinę apsaugą. Sutartis naudinga abiem pusėm, nes joje išlaikytas korektiškas santykis su administracija, kuri buvo labai geranoriška darbuotojų atžvilgiu.

 

Nesklandumų įgyvendinant sutartį neturėtų būti, kadangi diskusijų metų buvo priimtas iškristalizuotas, visas puses tenkinantis variantas.

 

Lietuvoje dar nedaug ligoninių yra pasirašiusios kolektyvines sutartis ir tik dabar suaktyvėjo pasirašymo procesas. Profsąjungos bando jas pasirašinėti, bet dėl įvairių priežasčių pasirašymas užsitęsia arba šalys negali susitarti. Šilutės ligoninei buvo daug lengviau, nes ji dalyvavo socialinės partnerystės gebėjimų ugdymo projekte, jo koordinatoriai labai profesionaliai išaiškino diskutuotinas sritis. Pasak A.Pikžirnienės, kitos ligoninės jau prašo pasidalinti patirtimi apie pasirašytą sutartį. Jos nuomone, geriausia būtų šakinė sutartis visai sričiai, bet ji bus ruošiama labai ilgai. Kol nėra šakinės sutarties, kolektyvinė sutartis yra geriausias variantas.

 

Darbai paslaugų kokybei gerinti

 

Šilutės ligoninė pastaruoju metu daug nuveikė gerindama ne tik darbuotojų socialines garantijas, bet ir darbo sąlygas, apsirūpindama nauja įranga, gerindama paslaugų kokybę ir plėsdama jų spektrą.

 

Įstaiga baigė vykdyti Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Šilutės ligoninės teikiamų paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos, priėmimo-skubios pagalbos skyriaus, dienos chirurgijos, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų infrastruktūrą“.

 

Bendra projekto vertė – per 4,4 mln. litų.

 

Be anksčiau įvykdytų darbų, paskutiniaisiais projekto vykdymo etapais renovuoti keli svarbūs ligoninės padaliniai, jie aprūpinti nauja įranga. Atliktas dienos chirurgijos patalpų remontas, visiškai atnaujinta Konsultacinė poliklinika, renovuotas ir paslaugų teikimui pritaikytas Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius, Vaiko raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnybos patalpos.

 

Konsultacinėje poliklinikoje instaliuotas naujas skaitmeninis rentgeno diagnostikos aparatas. Ypač gausiai įranga pasipildė ambulatorinė reabilitacija. Šių paslaugų teikimui įsigyta povandeninio masažo vonia, parafino terapijos įranga, limfodrenažinės kompresinės terapijos, impulsinių srovių terapijos, magneto terapijos, šalčio terapijos, vakuuminio masažo aparatai, kompiuterizuotas stuburo tempimo stalas, kita reabilitacinė įranga.

 

Kompiuterizuotos gydytojų ir slaugytojų darbo vietos, už daugiau nei 111 tūkst. litų įsigyta kompiuterinės įrangos.

 

Partnerės teisėmis kartu su 34 gydymo įstaigomis Šilutės ligoninė dalyvavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamame paslaugų kokybės gerinimo projekte – „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“. Šilutės ligoninei skirta 318 tūkst. litų. Už šias lėšas įsigyta III klasės echokardiografijos aparatas ir pilnai sukomplektuotas kardiologinės reanimacinės lovos komplektas. Nauja įranga pagerino širdies ir kraujagyslių ligų diagnostiką ir gydymą, mažina sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų.

 

Pernai taip pat buvo vykdomas investicinis projektas „Klaipėdos regiono sveikatos priežiūros įstaigų e. sveikatos tinklo sukūrimas ir sklaida“, kuriuo siekiama įdiegti vieningą informacinę sistemą Klaipėdos regiono gydymo įstaigose, įsigyti programinę ir techninę įrangą.

 

Pernai parengti dar keli nauji investiciniai projektai. Tai „Šilutės ligoninės gydymo paslaugų infrastruktūros gerinimas“ Valstybės investicijų programai, siekiant atnaujinti Vidaus ligų ir Neurologijos padalinius bei skalbyklą ir įsigyti jiems naujos įrangos.

 

Projektas „Šilutės ligoninės pastatų modernizavimas, didinant energetinį efektyvumą“ numato ligoninės trečiojo korpuso modernizavimą.

 

Taip pat dedama pastangų gauti lėšų infekuotų medicininių atliekų nukenksminimo įrenginiui įsigyti.

 

Šiuo sudėtingu laikotarpiu, esant didžiuliams sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo netolygumams, projektai padės išlaikyti esamus ligoninės kiekybinius ir kokybinius veiklos rodiklius, nemažinant darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio, išlaikant aukštą sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir regioninius reikalavimus atitinkančią ligoninės struktūrą. Administracija stengiasi, kad visos šilutiškiams reikiamos paslaugos būtų suteikiamos vietoje ir jiems nereikėtų niekur kitur keliauti.

 

Lsveikata.lt | Algirdas Valentas

 


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

„Šilutės žinios” redakcija už komentarų turinį neatsako bei pasilieka teisę pašalinti netinkamus, pažeidžiančius įstatymus skaitytojų komentarus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Informuokite „Šilutės žinios” redakciją apie netinkamus komentarus.

SAM rekomendacijos artėjančiam šventiniam laikotarpiui SAM rekomendacijos artėjančiam šventiniam laikotarpiui 

  Atsižvelgdamos į blogėjančią epidemiologinę situaciją, atsiradusią ir sparčiai plintančią pasaulyje SARS-CoV-2 viruso Omikron atmainą, šalys iš naujo svarsto » Daugiau

COVID-19 skyriuje gydytoją ištiko ūmi psichozė COVID-19 skyriuje gydytoją ištiko ūmi psichozė 

  Šilutės ligoninėje,  COVID-19 skyriuje (Tulpių g.,) įvyko neeilinis incidentas. Iš Klaipėdos atvykęs medikas (gim. 1966 m.) staiga pradėjo » Daugiau

COVID-19 sirgusi ir izoliacijos taisykles pažeidusi gydytoja lieka nuteista COVID-19 sirgusi ir izoliacijos taisykles pažeidusi gydytoja lieka nuteista 

  Klaipėdos apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėtoje baudžiamojoje byloje dėl kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimo konstatavo, » Daugiau

5-11 metų vaikų vakcinacija nuo COVID-19 ligos prasidės dar šiemet 5-11 metų vaikų vakcinacija nuo COVID-19 ligos prasidės dar šiemet 

  Europos vaistų agentūrai (EVA) rekomendavus skiepyti 5-11 metų vaikus nuo COVID-19 ligos, šios amžiaus grupės vakcinacija kitą mėnesį » Daugiau

Izoliacija po kontakto su sergančiuoju COVID-19 bus privaloma ir pasiskiepijusiems Izoliacija po kontakto su sergančiuoju COVID-19 bus privaloma ir pasiskiepijusiems 

  Nors pasiskiepijus gerokai sumažėja rizika užsikrėsti COVID-19, tačiau praėjus daugiau nei 4 mėnesiams nuo pasiskiepijimo, tikimybė užsikrėsti gali » Daugiau

Pasveikintas naujasis Šilutės ligoninės vadovas Algis Starkus Pasveikintas naujasis Šilutės ligoninės vadovas Algis Starkus 

  Šilutės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Šeputis lapkričio 10 d. pasveikino tądien pareigas pradėjusį eiti naująjį Šilutės ligoninės » Daugiau

Kuo pavojingas žemas kraujo spaudimas? Kuo pavojingas žemas kraujo spaudimas? 

  Kraujospūdis labai reikšmingas sveikatos ir geros savijautos kontekste. Nuo šio rodiklio priklauso tai, kaip jaučiamės – padidėjęs arba » Daugiau

Šilutės ligoninės laikino vadovo pareigas pavesta eiti gydytojui Algiui Starkui Šilutės ligoninės laikino vadovo pareigas pavesta eiti gydytojui Algiui Starkui 

  Šilutės ligoninės steigėjo, Šilutės rajono savivaldybės pavedimu, nuo šių metų spalio 5 dienos vyriausiojo gydytojo pareigas laikinai eina » Daugiau

Nuspręsta: kaukių dėvėjimas patalpose tapo privalomu Nuspręsta: kaukių dėvėjimas patalpose tapo privalomu 

  LR priėmė sprendimą nuo spalio 1 d. įvesti privalomą kaukių dėvėjimą uždarose erdvėse, o darbą organizuoti nuotoliniu būdu. » Daugiau

Šilutės ligoninės vadovo veiksmai buvo įvertinti pagal Baudžiamąjį kodeksą Šilutės ligoninės vadovo veiksmai buvo įvertinti pagal Baudžiamąjį kodeksą 

  Teismas patvirtino Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimą, kuriuo Šilutės ligoninės vyriausiasis gydytojas pripažintas pateikęs netikrus » Daugiau

Naujienų paieška pagal datą
2022 m. sausio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Gru    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Adida papildai sportui