Šrifto dydis:
2011-11-14

„Lamatos žemė“ ir seniūnijų bendruomenės pasirašė sutartis naujiems projektams vykdyti(6)Rubrikose: Savivaldybėje  Žymos:

Nuotrauka Šilutės savivaldybės

 

Praėjusią savaitę Šilutės rajono savivaldybėje Šilutės rajono vietos veiklos grupių asociacija „Lamatos žemė“ ir seniūnijų bendruomenių atstovai pasirašė sutartis pradėti vykdyti 8 naujus projektus pagal strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Šilutės rajono savivaldybės kaimo vietovėse“, praneša Šilutės savivaldybės Komunikacijos skyrius.

 

Šilutės rajono savivaldybės merui Virgilijui Pozingiui, kitiems Savivaldybės darbuotojams bei spaudos atstovams buvo pristatyti ir kiti jau vykdomi bei numatomi vykdyti projektai:

 

I kvietimas

 

2011 metų liepos 18 dieną buvo pasirašytos keturios Vietos projektų sutartys, pateiktos pagal Asociacijos „Lamatos žemė“ įgyvendinamos strategijos „Gyvenimo ir darbo kokybės gerinimas Šilutės rajono savivaldybės kaimo vietovėse“ antro prioriteto „Rajono bendruomenės aktyvinimas ir gyvenimo kokybės gerinimas“ priemones „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ ir „Kaimo gyventojų aktyvumo ir tapatumo skatinimas“. Bendra projektų vertė 1 522 007,00 Lt.

 

Pareiškėjas: Šilutės rajono savivaldybės administracija.

Projekto pavadinimas: „DEGUČIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS NAMŲ SUTVARKYMAS“.

Projekto partneris: –

Projekto vertė: 330 278,00 Lt (pareiškėjo įnašas 27 778,00 Lt (įnašas natūra)).

Aprašymas: Įgyvendinus projektą bus sutvarkytas kaimo bendruomenei svarbus pastatas, atlikti pastato apšiltinimo ir remonto darbai. Pastatas bus pritaikytas vietos gyventojų poreikiams ir patrauklus vykdyti bendruomenines veiklas. Pastate veikianti biblioteka, bus šiltesnė vieta skaitytojams ir besinaudojantiems interneto prieiga. Bendruomenė galės vykdyti susitikimus ir susirinkimus, nes dabartinė pastato fizinė būklė yra netinkama ilgalaikėms veikloms.

 

Pareiškėjas: Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras.

Projekto pavadinimas: „BIKAVĖNAI – ETNOKULTŪRINIS TRAUKOS ŽIDINYS“.

Projekto partneris: Šilutės rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: 580 191,00 Lt (pareiškėjo įnašas 43 917,00 Lt (įnašas natūra)).

Aprašymas: Įgyvendinus projektą bus pagerinta centrui ir kaimo bendruomenei svarbi infrastruktūra – pastatas, kuriame šiuo metu veikia senųjų kaimo tradicijų kultūros centras ir bendruomenės namai. Pastatas bus apšiltintas, atnaujinta šildymo sistema, sutvarkyta stogo danga, pakeisti langai ir atlikti vidaus remonto darbai. Įrengtos patalpos edukacinei ir bendruomeninei veiklai: įsigyta būtina kompiuterinė įranga ir baldai.

 

Pareiškėjas: Juknaičių bendruomenė.

Projekto pavadinimas: „JUKNAIČIŲ GYVENVIETĖS PARKO POILSIO ZONOS RENOVACIJA“.

Projekto partneris: Šilutės rajono savivaldybės administracija. Projekto vertė: 575 708,00 Lt (partnerio įnašas 51 814,00 Lt (įnašas natūra)).

Aprašymas: Įgyvendinus projektą bus pilnai sutvarkyta viena vieša valstybinės reikšmės parko poilsio zona: atnaujinta poilsio zonoje esanti estrada, įrengta surenkama estrados uždanga-palapinė, žiūrovų amfiteatras su apšvietimu, ištiesti pėsčiųjų takeliai ir mašinų stovėjimo aikštelės renginių ir parko lankytojams. Tai sudarys sąlygas kaimo švenčių plėtojimui, tradicijų išsaugojimui ir aplinkinių rajonų tikslinių grupių bendradarbiavimui organizuojant įvairius renginius, šventes.

 

Pareiškėjas: Jaunimo edukacinis centras.

Projekto pavadinimas: „JAUNIMO INICIATYVOS ŠILUTĖS KRAŠTO ATEIČIAI“

Projekto partneris: –

Projekto vertė: 35 830,00 Lt (pareiškėjo įnašas 7 166,00 Lt (Savivaldybės disponuojamos pajamos)).

Aprašymas: Įgyvendinus projekte numatytas priemones pagerės bendruomenių ir jaunimo organizacijų ryšiai gyvenamojoje vietovėje, išryškės jaunimo lyderiai, padidės suaugusiųjų pasitikėjimas jaunais žmonėmis. Formuosis partnerystės ryšiai tarp skirtingų bendruomenių ir skirtingų jaunimo organizacijų. Šiems tikslams pasiekti bus suorganizuoti 5 iniciatyviniai seminarai 5 kaimo bendruomenėse jungtinėms suaugusiųjų ir jaunų žmonių grupėms; surengta 7 dienų bendruomeninė stovykla-praktikumas, projekto rezultatų sklaidos konferencija Šilutės rajono bendruomenių, verslo ir valdžios atstovams; parengtos jaunimo ir bendruomenių naujos organizacijų įstatų redakcijos, registravimo dokumentai; sukurta Jaunimo edukacinio centro interneto svetainė; įsigyta kompiuterinė įranga.

 

II kvietimas

 

2011 metų lapkričio 10 dieną pasirašomos aštuonių Vietos projektų sutartys. Paraiškos asociacijai „Lamatos žemė“ teiktos skelbtame antrame kvietime įgyvendinant Šilutės rajono Vietos plėtros strategiją „Gyvenimo ir darbo kokybės gerinimas Šilutės rajono savivaldybės kaimo vietovėse“. Projektų paraiškos pateiktos pagal Vietos plėtros strategijos prioritetą „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, dvi veiklos sritis: „Bendruomenių patalpų ir/arba visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams“- septynios projektų paraiškos bei „Kaimo gyvenviečių viešųjų erdvių sutvarkymas ir įrengimas“ – viena projekto paraiška. Bendra visų projektų vertė 3 987 051,00 Lt.

 

Pareiškėjas: Bendruomenė „Kivylių žiburiai“.

Projekto pavadinimas: „BALČIŲ BENDRUOMENĖS NAMŲ PASTATO SUTVARKYMAS“.

Projekto partneris: Šilutės rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: 748 499,00 Lt (partnerio įnašas 74 850,00 Lt (įnašas natūra).

Aprašymas: Įgyvendinus projektą bus rekonstruotas bendruomenės pastatas ir pritaikytas bendruomeninei veiklai: įrengtos sporto ir laisvalaikio salės, pradės funkcionuoti bendruomenės biuras, repeticijų salė. Bendruomenė numato projekto tęstinumą. Antrame projekto etape bendruomenė ketina įrengti kepyklėlę, kurioje bus kepama tradicinė krašto duona ir kiti kraštui būdingi kepiniai, bus vykdomi praktiniai duonos kepimai, mokymai, edukacinės/istorinės pamokėlės.

 

Pareiškėjas: Usėnų seniūnijos bendruomenė.

Projekto pavadinimas: „USĖNUOSE GERA GYVENTI VISIEMS“.

Projekto partneris: Šilutės rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: 406 745,00 Lt (partnerio įnašas 40 674,00 Lt (įnašas natūra))

Aprašymas: Įgyvendinus projektą bus suremontuotas kultūros namų pastatas ir atskiros patalpos pritaikytos bendruomenės reikmėms. Įrengtas būstas, žaidimų kambarys vaikams ir jaunimui, kambarys žmonių su negalia užimtumui, patalpos moterų klubui, floristikos užsiėmimams, meno saviveiklos kolektyvų repeticijoms, muziejus Petrui Rimkui atminti, virtuvėlė tradiciniams vaišėms gaminti. Suremontavus patalpas bendruomenė planuoja įsigyti visą reikiamą įrangą, kuri padės vykdyti numatytas verslumo veiklas, t.y. tvarkyti viešąją aplinką ir prisidėti prie savo seniūnijos gyvenviečių gražinimo, bei teikti paslaugas vietos gyventojams, kurie negali savarankiškai tvarkytis.

 

Pareiškėjas: Ramučių kaimo bendruomenė „Navata“.

Projekto pavadinimas: „RAMUČIŲ BENDRUOMENĖS NAMŲ PASTATO SUTVARKYMAS“.

Projekto partneris: Projekto partneris Šilutės rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: 763 576,00 Lt (partnerio įnašas (76 358,00 Lt įnašas natūra)).

Aprašymas: Įgyvendinus projektą bus atnaujintas mokyklos pastatas ir pritaikytas Ramučių kaimo gyventojų poreikiams. Bus įrengta: bendruomenės biuras ir poilsio kambarys, pirtis, vaikų žaidimų kambarys, renginių salė, speciali erdvė jaunimo laisvalaikiui ir sportui. Bendruomenė ketina teikti antrojo projekto etapo paraišką, kurioje numato antrame pastato aukšte įrengti rajoninę konferencijų salę ir įsigyti visą būtiną įrangą.

 

Pareiškėjas: Bendruomenė „Rusnės šeima“.

Projekto pavadinimas: „VIEŠOSIOS ERDVĖS RUSNĖS SALOJE ĮRENGIMAS, PRITAIKANT INOVATYVIAM LAISVALAIKIUI“.

Projekto vertė: 664 523,00 Lt (pareiškėjo įnašas 66 452,00 Lt (įnašas natūra: savanorišku darbu)).

Aprašymas: Įgyvendinus projektą bus sutvarkyta viešoji erdvė Rusnės saloje ir joje įrengta vieta viešojo pobūdžio renginiams ir „Tyliajai diskotekai“. Tylioji diskoteka yra ypatinga savo koncepcija, kadangi jos metu nesukeliamas įprastas, muzikos triukšmas, nes šokėjai naudojasi ausinėmis. Tai pat bus įsigyta reikalinga būtina diskotekinė įranga, mobili scena, tyliosios diskotekos įgarsinimo sistema, greitai surenkamas lauko ekranas, scenos specialioji danga; greitai surenkama palapinė; mobilus metalinis aptvaras su montavimo elementais; lauko šiukšlių dėžės; lauko suoliukai. Šis inovatyvus projektas teikiamas atsižvelgiant į vietos jaunimo problemas ir į inovacijų būtinumą, nes nėra lengva jaunimą pritraukti į bendruomeninę veiklą, jei bendruomenė

nerodo iniciatyvos dirbti kartu su jaunimu, sudarant galimybę jiems patiems vykdyti veiklą per jų pomėgius. Todėl bendruomenė subūrusi jaunimą išgrynino „Tyliosios diskotekos“ idėją, kuri populiarėja Europoje, tačiau Lietuvoje to dar nėra.

 

Pareiškėjas: Bendruomenė „Stubriai“.

Projekto pavadinimas: „STUBRIŲ KAIMO BENDRUOMENĖS PRITAIKYMAS POILSIUI IR AMATŲ PLĖTRAI“.

Projekto partneris: Šilutės rajono savivaldybės administracija.

Projekto vertė: 481 249,00 Lt (partnerio įnašas (19 300,00 Lt įnašas natūra), pareiškėjo įnašas 28 825,00 Lt (įnašas natūra: savanorišku darbu)).

Aprašymas: Įgyvendinus projektą bus sukurta patraukli sporto ir laisvalaikio infrastruktūra Stubrių kaime. Bus atlikti šie darbai: nusausinta pieva ir įrengtas mini golfo laukas (9-12 duobučių), sutvarkytas privažiavimas, įrengti takeliai, atnaujinta veja, aptverta visa teritorija, įrengti vartai ir varteliai, vaikų žaidimo aikštelė. Pastatyta stoginė, pritaikyta persirengti ir saugiai pasidėti asmeninius daiktus, saugoti mini golfo inventorių ir vejos priežiūros įrangą, įrengti poilsio ir žaidimo kambariai. Atlikus darbus papildomai bendruomenė planuoja įsigyti įrangos būtinos mini golfo žaidimui ir vejos priežiūrai. Šiuo projektu skatinamas bendruomenės verslumas, kadangi šį projektą galima naudoti, kaip kertinį traukos centrą, aplink jį kuriant įvairias kitas veiklas.

 

Pareiškėjas: Šilutės rajono savivaldybės administracija.

Projekto pavadinimas: „ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO MUZIEJAUS PASTATO SUTVARKYMAS. II ETAPAS“.

Projekto vertė: 654 378,00 Lt (pareiškėjo įnašas 55 036,00 Lt (įnašas natūra)).

Aprašymas: Įgyvendinus projektą bus atlikti būtinieji muziejaus pastato rekonstravimo darbai ir sukurtas modernus ir visiems lankytojams prieinamas kultūros objektas, diegiantis visuomenėje tautines vertybes, ugdantis kultūrinį, meninį, tautinį pažinimą.

 

Pareiškėjas: Šilutės rajono savivaldybės administracija.

Projekto pavadinimas: „ŠLAITO SUTVARKYMAS ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO MIESTELYJE ĮRENGIANT TAKĄ PĖSTIESIEMS“.

Projekto partneris: –

Projekto vertė: 143 081,00 Lt (pareiškėjo įnašas 14 344,00 Lt (įnašas piniginėmis lėšomis)).

Aprašymas: Įgyvendinus projektą bus sutvirtintas šlaitas tarp miestelio centro ir parko (šalia bažnyčios), sustabdytas jo slinkimas, užtikrintas saugus gyventojų eismas šlaitu, įrengiant taką su turėklais.

 

Pareiškėjas: Pašyšių kaimo bendruomenė.

Projekto pavadinimas: „BENDRUOMENĖS NAMAI VISIEMS IR KIEKVIENAM“.

Projekto partneris: Katyčių Evangelikų Liuteronų parapija.

Projekto vertė: 125 000 Lt (partnerio įnašas 5 550,00 Lt (įnašu natūra), pareiškėjo įnašas 19 450,00 Lt (įnašas natūra: savanorišku darbu)).

Aprašymas: Įgyvendinus projektą bus įkurtas vaikų, jaunimo ir moterų užimtumo centras bei socialinių paslaugų bazė Pašyšių kaimo bendruomenės namuose. Bendruomenės namų pastatas bus pritaikytas šioms reikmėms: buitinių paslaugų teikimui senyviems, turintiems invalidumą ir kitiems kaimo žmonėms; rūpybos sveika gyvensena paslaugos kūrimui.

 

III kvietimas

 

2011 metų spalio 25 dieną paskelbtas III kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pagal Vietos plėtros strategijos prioritetus: „Verslo plėtrai palankios aplinkos kaimo vietovėse formavimas, efektyviai panaudojant vietos kultūros, gamtos ir žmogiškųjų išteklių potencialą“ ir „Rajono bendruomenės aktyvinimas ir gyvenimo kokybės gerinimas“. Šiam kvietimui skiriama 1 501 300 Lt.

 

Didžiausia lėšų, skiriamų kvietimui teikti vietos projektus, suma pagal priemones:

1.1. Priemonė. Kaimo vietovių patrauklumo turistams didinimas įgyvendinant vietos bendruomenės iniciatyvas – 300 000 Lt. Maksimali paramos suma 1 projektui iki 25 000 Lt. Finansuojama iki 80% visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

1.2. Priemonė. Bendradarbiavimo tarp regiono ekonomikos sektorių stiprinimas, užtikrinantis turizmo paslaugų įvairovę, kokybę ir atskleidžiantis regiono unikalumą – 150 000 Lt. Maksimali paramos suma 1 projektui: iki 30 000 Lt. Finansuojama iki 80% visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

2.2. Priemonė. Kaimo gyventojų aktyvumo ir tapatumo skatinimas – 1 051 300 Lt. Maksimali paramos suma 1 projektui: iki 100 000 Lt. Finansuojama iki 80% visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

Paraiškų rinkimo pabaiga – 2012 m. sausio 25 d.

Skaitytojų komentarai

 1. as

  nu as sakau, kad kazko truksta tai rusnei vis, tai tik dabar ir supratau, kad tyliosios diskotekos! dabar tai jau bus kaip kokia ibiza rusnes sala 🙂 o gal pavadinimas turetu skambeti taip: rusnes sala-grincinaiciu seima?

 2. gyventojas

  Nežinau, nesuprantu, bet čia gražu, BEndruomenė “ RUSNĖS ŠEIMA“- tai gal Bendruomenė “ Grinčinaičių šeima“? Ar jau iki tokio taško nueita, kad pinigai ne Rusnei, o tokioms nesąmonėms, jau kambarį susiremontavo, baldus susistatė, kompiuterius iš pirmo projekto viską , o mes tai bendruomenei neva priklausom ir net neturime teisės ten užeit. O ten šeimos, tik ne bendruomenės, o nuosavos.

 3. JONAS

  Rusneje atstatykit kulturos namus o po to apie ausines svaikit

 4. dalia

  Gal būtų gražu ,jeigu nebūtų šlykštu…Bet aš tikiuosi ,kad dievas visiems vienodai atiduos…

 5. gyventojas

  gražu net mėlyna, 2 seniūnijos juokus daro, tai Rusnė ir katyčiai, į niekur pinigai, o jie tai visų. Diskoteka lauke su ausinėmis, gal ten auksinės per pusę auksu dengtos kad tokie pingai. Gal dalins pirmininkė rusnėje pusiau, puse pinigų sau, o kitą diskotekai

 6. rita

  Valiooooo!!!!!


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

„Šilutės žinios” redakcija už komentarų turinį neatsako bei pasilieka teisę pašalinti netinkamus, pažeidžiančius įstatymus skaitytojų komentarus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Informuokite „Šilutės žinios” redakciją apie netinkamus komentarus.

Sulaikytas Šilutės savivaldybės administracijos vadovas V.Pozingis Sulaikytas Šilutės savivaldybės administracijos vadovas V.Pozingis 

  Antradienį sulaikytas Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pozingis, jam pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo. Taip pat vakar sulaikyti » Daugiau

Atidarytas buvusios sanatorijos „Eglutė“ pastatas Atidarytas buvusios sanatorijos „Eglutė“ pastatas 

  Gruodžio 5-oji bus įrašyta į Šilutės miesto istoriją. Tądien duris šilutiškiams ir miesto svečiams atvėrė buvusi „Eglutės“ sanatorija. » Daugiau

Už ilgametį darbą padėkota Romualdui Blechertui Už ilgametį darbą padėkota Romualdui Blechertui 

  Lapkričio 29 d. Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis ir Administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Žebelienė už ilgametį darbą » Daugiau

Paskirta Šilutės savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė – Loreta Pakalniškienė Paskirta Šilutės savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė – Loreta Pakalniškienė 

  Lapkričio 29 d. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patvirtino savivaldybių rinkimų komisijų narių sudėtis ir paskyrė šių rinkimų komisijų » Daugiau

Už ilgametį darbą padėkota Birutei Servienei Už ilgametį darbą padėkota Birutei Servienei 

  Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis, Amdinistracijos direktorius Virgilijus Pozingis, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Žebelienė bei kultūros įstaigų » Daugiau

Padėkos vakaras Šilutės krašto verslo ir įstaigų atstovams Padėkos vakaras Šilutės krašto verslo ir įstaigų atstovams 

  Šilutės rajono savivaldybės vadovai lapkričio 25-osios vakarą sukvietė Pamario krašto verslininkus, įvairių įstaigų vadovus, ūkininkus, turizmo sektoriaus atstovus » Daugiau

Vilniuje – Pamario krašto gyventojų piketas Vilniuje – Pamario krašto gyventojų piketas 

  Šilutės rajono savivaldybės vadovai, Rusnės bendruomenės nariai ir visi neabejingi Pamario krašto problemoms žmonės lapkričio 23 d. piketavo » Daugiau

Tarpinstitucinis pasitarimas Šilutės rajono savivaldybėje Tarpinstitucinis pasitarimas Šilutės rajono savivaldybėje 

  Lapkričio 10 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos pirmininkė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Vaiva Pranauskienė pakvietė Šilutės » Daugiau

Šilutėje lankėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė Šilutėje lankėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė 

  Šilutės rajono savivaldybėje spalio 21 d. lankėsi LR socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė bei viceministras Vytautas » Daugiau

Paminėta Vietos savivaldos diena Paminėta Vietos savivaldos diena 

  Spalio 10-ąją, Vietos savivaldos dieną, Šilutės rajono savivaldybės vadovai, administracijos darbuotojai, seniūnai ir seniūnijose dirbantys specialistai, bendruomenių atstovai » Daugiau

Rizikinga meilė
Intrigantės
Naujienų paieška pagal datą
2022 m. gruodžio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Lap    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Adida papildai sportui