Šrifto dydis:
2013-05-30

Skaitytojo laiškas: Kai draugai žvejojo…


Autorius: Vytautas Stanislovas Pupšys
Rubrikose: Gamta  Žymos:

 

Nuotrauka iš Vytauto Stanislovo Pupšio asmeninio albumo

 

Sunkiais pirmaisiais pokario metais, gyvenimas į Šilutę ir į visą pamario kraštą, kelią skynėsi iš lėto ir su tam tikrais skirtumais nei likusioje Lietuvoje. Svarbiausia to priežastis, beveik neliko vietinių gyventojų. Vieni žuvo karo mašinos mėsmalėje, kiti ištirpo pabėgėlių sraute, dalis buvo represuoti ir išvežti pas baltas meškas. Tvirtai galima pastebėti, kad pasipriešinimas okupaciniam režimui čia taip ir neišaugo, kaip kaimyninėje Žemaitijoje. Reemigrantai, grįžusieji iš Vokietijos, stengėsi kalbėti lietuviškai, nes naujieji rusakalbiai šeimininkai, visus vokiškai kalbančius ir toliau vadino fašistais. Užtat slapstydamiesi nuo nuolat gręsiančios tremties čia bėgo aukštaičiai ir net Vilniaus krašto lietuviai. Bijodami partizanų keršto, čia taip pat kūrėsi suvalkiečių liaudies gynėjų arba stribukų šeimos. Savais kanalais iškilusią problemą sprendė ir Vilniaus valdžia. Į ištuštėjusias sodybas perkeldama galimus partizaninio judėjimo rėmėjus. Pastariesiems tai buvo jau geriau už tolimą kelionę už Uralo, žemės galo. Didžioji dauguma jų taip ir neužsiliko, vėliau sugrįždama į gimtuosius miškus. Prasidėjus masinei emigracijai į Vokietiją, šišioniškiai savo gimtinę užleido Sibiro tremtiniams. Vietos galutiniam nutūpimui čia ieškojo vakarykščiai frontininkai, pabėgėliai iš Rusijos ir Baltarusijos. Apsigyveno ir rusų sentikiai, dar vokiečių iškeldinti iš Suvalkų trikampio į Lietuvą. Sotesnis gyvenimas ir gyvenimas be kolchozų, kaip koks magnetas traukė laimės ieškotojus iš plačiosios naujosios tėvynės.

 

Vietinė administracija, sovietiniu pavyzdžiu, savo veiklą kūrė organizuodama zagotskotus, zagotzerno kuro kontoras, vtorčermentus, įvairias paruošas. Įsibėgėja ir atsigauna senoji gamyba pieninėje, pramkombinate, lentpjūvėje, vietinėse plytinėse. Nors darbas sezoninis, bet daug rankų darbo reikalauja Traksėdžių durpynas bei užliejamos pamario pievos, naujai kuriasi melioracija. Visu pajėgumu veikia turgūs, kurių mieste du: maisto produktų ir gyvulių. Vis dar veikia įspūdingas žuvų turgus. Nors naujai sukurti žvejų kolūkiai E. Telmano Rusnėje ir R. Liuksemburg Kintuose susemia didžiąją laimikio dalį ir jį pristato valstybei. Kooperatyvo krautuvėlė prekiauja tik katiniška užkanda.

 

Iš visų aplinkinių kaimų suplaukę žvejai turguje siūlo ungurius ir lašišas, šamus ir karšius, žiobrius bei sterkus. Ešerius, kuojas ir pagaliau plakius neskaito rimta žuvimi. Žuvis gyva, šviežia, rūkyta, sūdyta, vytinta neblėstanti tuometinė realybė ir vienintelis pragyvenimo šaltinis.

 

Kadangi gamtosaugininkų gretos kontroliuoti teisėtą žūklę buvo nepajėgios brakonierių irgi netrūko. Vietiniai kariniai garnizonai šviežia žuvimi apsirūpindavo patys. Atėję maudytis kareiviai švystelėdavo kovinę granatą į vandenį ir po akimirkos vandens paviršius baltuoja nuo žuvų išverstų baltų pilvų. Stambiausias susirenka patys, likusios keliauja kas į dugną, arba tiesiog pūti lieka ant kranto. Spiečiai musių ir sunkiai pernešami kvapai palydėdavo tokią žvejybą. Gerai, jei atliekas karts nuo karto šilutiškiai susirinkdavo savosioms kiaulėms. Atrakciją susirado ir medžiotojai. Jie potvynio užpildytose duobėse bei seklumose, šaudydavo sieksnines lydekas. Didžiausią nušovęs, pripažįstamas nugalėtoju. Iš tokios lydekos visas bliūdas ikrų išeidavo. Dažniausiai gyvuliams ir paukščių pašarui, nes geltona ikra, dar nebuvo pripažinta delikatesu. Kadangi vandens valymo įrenginių trūko, o buvo tai neveikė. Gamyboje susikaupę teršalai buvo išleidžiami į tekančius vandenis, nuo jų žuvys dvėsė masiškai. Daug žuvų draskė vandens siurblių mentys ir gausios praskrendančių paukščių kolonijos. Pamėgo pamario žūklavietes ir žvejai – mėgėjai iš visos Lietuvos, nes čia žuvies buvo dar gausu.

 

Uostadvario švyturio ir siurblinės sodybą, priešais Minijos žiotis itin pamėgsta Lietuvos operos žvaigždė ir jos kūrėjas Kipras Petrauskas. Šeimininkas Stankevičius, vietinių gyventojų tarpe daugiau žinomas kaip Batuotas Katinas, didžiuojasi savo svečiu. Ilgų rudų, nukarusių ūsų šepečiu ir niekada nesiskiriantis su žvejo batais, jis tikrai pretendavo į vaikų pamėgtą herojų. Ypač gracingai bendravo su dideliu naminiu žąsinu, amžinai besikėsinančiu į jo kelnes. Išgirdęs stipresnį žodį, pastarasis ramiai nušlepsėdavo savais keliais. Dainininko kompaniją dažnai papildydavo prekybos ir plentų ministrai A. Mikutis ir V. Martinaitis, abu Rusijos lietuviai, atsiųsti į Lietuvą atstatyti karo sugriautą ūkį. Nors kalbėti lietuviškai abu ir neišmoko, bet ministerijoms vadovavo iki sėkmingai sulaukė pensijų. Nebuvo didelė paslaptis, kad Batuotas Katinas svečius vaišino, savo paties daryta namine. Išmetęs taurelę Kiprijanas Ivanovičius taip dar S. Peterburge vadintas Marijinkos teatro solistas, užtraukdavo savąjį solo su vietinėmis lakštingalomis. „Pjaun žirgelis lankoj, juodbėrėlis…“ sklisdavo daina panemuniais iki kaimynystėje dirbančių šienapjovių. Ilgesingai ją klausydavo ir netoliese įsikūrę Macikų kaliniai, o į taktą linguodami įšilę ministrai, demonstruodavo, kad ir jie pasiryžę užtraukti… Tik trūksta mažumėlės lietuviškų žodžių.

 

Tuo tarpu kitame salos kampe, priešingai vyrauja ramybė. Atidžiai plūdę seka ant sudedamos kėdutės sėdintis vyras. Dar iš vakaro sėkmingai atvykęs į Rusnę ministrų tarybos pirmininkas Motiejus Šumauskas gėrisi gamta ir mėgaujasi ištraukiamais karšiais. Su artimu giminaičiu, tarybinio ūkio direktoriumi, abu liko patenkinti kad išvengė draugystės su vietiniais vadais. Eilinį kartą Šilutės milicininkai pražiopsojo juodąją Volgą su priekyje nuliniais numeriais. Dar, žinoma prisidėjo ir keltininkas su vilkiko „Svir“ kapitonu, iš po nosies išplukdę keltą į Rusnę. Taigi, vietiniai vadai liko it musę kandę, nes iš priešingos kranto pusės šeimininkas mojavo, važiuokit broleliai namo, kelto šiandien nebebus.

 

Šviežios žuvies pirmininkas sumeškeriodavo pats, ja apdalindavo ir Vilniaus ponias. Svarbiausia, kad niekas netrukdo. Tiesa, tuo pasirūpina abu gamtosaugininkai. Kaip akies vyzdį sekantys krantą, kad koks akiplėša neįsibrautų, kur jam nereikia. Tačiau laiks nuo laiko ir tokių pasitaiko. Su jais kovojama piniginėmis baudomis. Pats pirmininkas pasirūpina, kad brakonieriai būtų nubausti, nors baudos aiškiai per mažos, tiesiog simbolinės.

 

Pamario žvejyba patiko ir ilgamečiui Medžio apdirbimo pramonės ministrui P. Kūriui. Maskvoje jis Povilas Mykolo, o Lietuvoje Pavel Michailovič, Rusijos pilietis. Jis žavėjosi ešerių žvejyba Ventės rage, ant buvusio molo vietoje jauko, panaudojant raudoną siūlą. Kol mariose vyksta žvejyba, iš Rusnės atgabenamas kibiras ungurių ir čia pat ant Nemuno kranto sukuriamas laužas. Pradedamas žuvienės, vadinamos ucha virimo ritualas.

 

Žuvienei išvirus, o žvejybai užtrukus, neiškentę vairuotojai pradeda degustaciją. Kibirui aptuštėjus, pastebima, kad išalkusiems jos gali neužtekti. Atsakingas už stalo paruošimą šilutiškis baldininkas Jonas Bortnikas randa išeitį. Netrukus virėjų rankose raitosi metrinis žaltys, juo ir papildomos ungurių atsargos. Puikiai nusiteikę su gausiu laimikiu grįžę žvejai, valgo ir giria virėjus. Ministerijos gamybos skyriaus viršininkas V. Verimejenko pripažįsta, kad tokio skonio žuvis gali išvirti tik iš Nemuno vandens ir vietinių žuvų. Mirktelėjęs pakelia taurelę už virėjus J. Bortnikas ir visa jo komanda šypsosi.

 

Ne visiems valdžios vyrams patikdavo kiurksoti stebint į plūdę ir savo krauju maitinti milijonines uodų kamariles. Rusnės salos gilumoje stovintys svečių namai vaišindavo žuvimi pagal kiekvieno skonį. Tačiau pasinaudoti namų vaišingumu galėjo tik išimtys, nes raktas gulėjo šeimininko kišenėje, Vilniuje. Žymiai paprastesnis kelias driekiesi į Erčiaus Jurginaičio namus. Seniausias pamario žvejas, būdamas ypač populiarus lankytojų tarpe, net ir į Vokietiją neemigravo, kažin ar ten geriau būtų radęs. Senasis Erčius žvejojo pats, o žuvį stalui paruošdavo irgi pats. Bet svarbiausia žvejojo ką norėjo, kiek norėjo ir kada norėjo. Toks čia šišioniškis buvo vienintelis.

 

Nors seniai nebeliko žvejų kolūkių, o žvejus profesionalus pakeitė mėgėjai, žuvies tikrai neprisidėjo. Seniai pamirštas keltas, savotiškas salos lankytojų reguliatorius. Vietinės parduotuvės prekiauja išimtinai jūrine žuvimi iš Atlanto ir dažniausiai jūros lydekomis. Užn gerus pinigus dar galima gauti rūkytų karšiokų pas vietinius monopolistus. Galima laimę pabandyti ir pačiam. Tam be žvejybos įrankių, reikalinga palapinė ir miegmaišis su krūva turistinio inventoriaus. Nežinia koks bus oras, kada kibs žuvys ir kiek atlaikysi uodų atakas. Vienos, kitos dienos tikrai neužteks. Bet kokia bus skani žuvienė išvirta ant portatyvinės dujų vyryklėlės! Sąlyga viena, jei nėra tekę paragauti Jono Bortniko išvirtos ant laužo!

 


Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

„Šilutės žinios” redakcija už komentarų turinį neatsako bei pasilieka teisę pašalinti netinkamus, pažeidžiančius įstatymus skaitytojų komentarus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn. Informuokite „Šilutės žinios” redakciją apie netinkamus komentarus.

Saugoti gamtą ir aplinką – labai paprasta, tereikia pasinaudoti tam tikrais sprendimais Saugoti gamtą ir aplinką – labai paprasta, tereikia pasinaudoti tam tikrais sprendimais 

  Gamta – visų mūsų namai. Tad turime elgtis taip, kad saugotume gamtą ir mus supančią aplinką, juo labiau, » Daugiau

Klaipėdos ir Šilutės rajonų vidaus vandenų keliai turės valstybinės reikšmės statusą Klaipėdos ir Šilutės rajonų vidaus vandenų keliai turės valstybinės reikšmės statusą 

  Poilsiautojų ir žvejų pamėgti Klaipėdos ir Šilutės rajonų vidaus vandenų keliai, Kuršių mariose įrengtas vandens kelias į Ventę » Daugiau

Jau bus galima žvejoti lydekas Jau bus galima žvejoti lydekas 

  Šiandien yra paskutinė diena, kai draudžiama žvejoti lydekas. Jas jau galima gaudyti nuo rytojaus, balandžio 21-osios, ir žvejoti » Daugiau

Piktupėniškių vasara turininga kelionėmis Piktupėniškių vasara turininga kelionėmis 

  Vasara – atostogų metas, metas, kai norisi kažkur pakeliauti, atrasti ir pažinti mūsų Lietuvos bei kaimyninių šalių lankytinas » Daugiau

Atšauktas draudimas maudytis ties Darbininkų mikrorajonu ir Kintais Atšauktas draudimas maudytis ties Darbininkų mikrorajonu ir Kintais 

  ŠilutĖs r. savivaldybė informuojame, jog atšauktas draudimas maudytis Kuršių mariose, maudykloje ties Kintais, ir Šyšos upės maudykloje ties » Daugiau

„Mažieji pašyšiečiai“ stovyklauja „Mažieji pašyšiečiai“ stovyklauja 

  Kiekvieną vasarą Šilutės rajono savivaldybės švietimo skyrius skelbia vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimo projektų konkursą. Šiame konkurse » Daugiau

„Smalsučių“ stovykla Juknaičiuose „Smalsučių“ stovykla Juknaičiuose 

  Pasibaigus mokslo metams, birželio 11-22 dienomis, Juknaičių pagrindinėje mokykloje vyko vaikų vasaros poilsio stovykla „Smalsučiai“. Joje atostogas aktyviai » Daugiau

Maudytis galima Maudytis galima 

  Gegužės 25 d. Šilutės rajono savivaldybėje esančiose Žemaičių Naumiesčio tvenkinio maudykloje, Kuršių marių ties Kintais maudykloje, Atmatos upėje » Daugiau

Išbandyk inovatyvias GIS priemones, atskleidžiančias pievų naudą Išbandyk inovatyvias GIS priemones, atskleidžiančias pievų naudą 

  Projekto „Life Viva Grass“ komanda pristato integruoto planavimo priemonę, kuri leidžia įvertinti ekosistemines pievų paslaugas – pievų teikiamą » Daugiau

Paukščių sugrįžtuvių dalyviams paukščių stebėjimas – svarbiausia ir neįkainojama pievų paslauga Paukščių sugrįžtuvių dalyviams paukščių stebėjimas – svarbiausia ir neįkainojama pievų paslauga 

  Šeštadienį, Paukščių sugrįžtuvių Nemuno deltoje metu, renginio dalyviai balsavo už jiems svarbiausias pievų ekosistemines paslaugas bei bandė įvertinti » Daugiau

Naujienų paieška pagal datą
2023 m. rugsėjo mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Rgp    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Adida papildai sportui